הצהרת בריאות דיגיטלית

למילוי הצהרת בריאות דיגיטלית שנתית של משרד החינוך, לחצו על הקישור הבא:

https://parents.education.gov.il/prhnet/contact-us/confirmations/annual-health-statement