לוח צלצולים חטיבה

07:45 – 08:25 שעת בוקר
08:30 – 09:20 שיעור 1
09:20 – 10:05 שיעור 2
10:05 – 10:25 הפסקה
10:25 – 11:10 שיעור 3
11:10 – 12:00 שיעור 4
12:00 – 12:15 הפסקה
12:15 – 13:00 שיעור 5
13:00 – 13:45 שיעור 6
13:45 – 13:55 הפסקה
13:55 – 14:40 שיעור 7
14:40 – 15:25 שיעור 8