לוח צלצולים

שעת אפס 8:25 – 7:45

הפסקה 08:25 – 08:30

שיעור ראשון 09:15 – 08:30

שיעור שני 10:00 – 09:15

הפסקה 10:15 – 10:00

שיעור שלישי 11:00 – 10:15

שיעור רביעי 11:45 – 11:00

הפסקה 12:00 – 11:45

שיעור חמישי 12:45 –12:00

שיעור שישי 13:30 – 12:45

הפסקה 13:55 –13:30

שיעור שביעי 14:40 – 13:55

שיעור שמיני 15:25 – 14:40

הפסקה 15:35 –15:25

שיעור תשיעי 16:15 – 15:35

שיעור עשירי 17:00 – 16:15