חזון

לפתח לומד מצליח בעל כישורים בינאישיים, רגשיים ערכיים ואקדמאיים, כדי שיוכל לצמוח ולהיות אדם מצליח, לפתח את עצמו ולתרום לחברה!

לדבוק בשאיפה למצויינות ערכית, לימודית, בינאישית ואקדמאית.

לעורר מחשבה, סקרנות ותחושת שייכות ומוגנות.