דבר מנהלת השש שנתי

בהתרגשות חיל ורעדה אני פותחת את שנתי השישית כמנהלת השש שנתית של קמפוס אחד העם וכמנהלת התיכון. זהו כבוד גדול לעמוד בראש בית ספר עטור שבחים והצלחות.

בית הספר משמש מרחב להתפתחות אישית לתלמידים מחוננים ומצטיינים ואוכלוסיות נוספות תוך מתן מענה פדגוגי, רגשי וחברתי לאוכלוסיות השונות. בית הספר מטפח עתודה מנהיגותית בחברה דמוקרטית ויהודית ומהווה מודל לחיקוי במערכת החינוך בפרט ובחברה בכלל.

נתוני הבגרות שהם שוברי כל תקרת זכוכית- (כבר הגענו ל99.3% זכאות), אינם חזות הכל. אנו גאים בכך כמו שגאים גם בהישגנו בנתוני הגיוס, במעורבות החברתית, ביזמות החברתית, בפעילות הערכית שבית הספר הזה מוביל בקהילה ובכלל. אנו גאים בעשרות הגביעים שתלמידינו מעניקים לנו בתחרויות בינלאומיות בכל תחומי המדעים, האומנויות, הכתיבה, גביע המלומדים ועוד ועוד. אנו גאים בהישגים הספורטייבים שנבחרות בית הספר ותלמידים בודדים משיגים כמו גם בפרסים של ארגוני תרומה לקהילה המוענקים להם.

לכל ההישגים הללו יש מכנה משותף אחד- חינוך למצויינות ערכית, חברתית ואקדמית.

הצורך בהתאמה מתמדת לצרכים של אוכלוסיית התלמידים הייחודית של בית הספר מחייב תהליכים שיטתיים של פיתוח פדגוגי ותוכניות חדשניות, במקביל למתן מענה לתהליכי רכישת מיומנויות הלימוד הנדרשים מכל בית ספר לאור אתגרי החברה והטכנולוגיה במאה ה-21. התאמה זו באה לידי ביטוי בעיקר בפיתוח ובעיצוב תוכניות לימוד ייחודיות על ידי צוותי המורים, ששמות דגש על בחירה, חשיבה ביקורתית, העמקה והעשרה; חקר פתוח ולמידה עצמאית; תהליכי חשיבה וביטוי יצירתיים.

בית הספר שואף לקדם בוגרים עצמאיים, אחראיים ופרואקטיבים. לשם כך אנו חתומים על מיזמים חינוכים פורצי דרך אשר מקדמים מטרה זו: עשרות קהילות המונהגות ע"י מורים ותלמידים ליזמות חברתית, שיעורים ללמידה עצמאית מחוץ לכתת הלימוד בליווי מנחה בלבד, וקורסי מיומנויות לפיתוח לומד עצמאי.

אנו שואפים תמיד להיות משמעותיים לכל באיי בית הספר- מורים, תלמידים ואנשי צוות כמו גם לקהילה כולה, שכונת אם המושבות ופתח תקווה העיר.

אנו מקדמים מעל לכל את ערך הכבוד – לתת מענה מותאם לכל תלמיד.ה כך שיחוש שייך, מוגן, נראה ומשמעותי. מענה לימודי, חברתי, מענה לשונות, לקשיים.

אנו פותחים שנה בצל משבר חברתי, פוליטי מהקשות שידעה המדינה. אנו שוקדים על מנת למצא את הדרך על מנת לאפשר ביטוי למציאות שהתרגשה עלינו ולא לבטלה. בראש ובראשונה אנו מבקשים למצא גורמים מלכדים, אמונות משותפות על מנת להדגיש את הדומה. יחד עם זאת לא ניתן להתעלם מהשונה. לשם כך שמנו לנו למטרה לדבוק בחינוך פוליטי כזה שאינו מאפשר חינוך אידיאולוגי אך נותן כלים באוריינות פוליטית המחייבת כל אזרח במדינה.

חובתנו כמחנכים של קבוצה מובילה בחברה הישראלית היא לפתח בקרב התלמידים והתלמידות, כיחידים וכקבוצה, תחושת הזדהות ומחויבות חברתית. אנו שואפים לראות את בוגרינו ממלאים את שדרות המנהיגות בתחומים שונים של הציבוריות הישראלית כשהם מחויבים להשפיע לטובה על החברה מעמדותיהם העתידיות וכאזרחים פעילים וביקורתיים בחברה דמוקרטית. בניית המנהיגות העתידית איננה מסתכמת רק במיצוי היכולות של התלמידים המצטיינים או בפיתוח מיומנויות שיאפשרו להם להתנהל בעולם האזרחי. בניית מנהיגות משמעותית מחייבת חשיפה מעמיקה של התלמידים לחברה הישראלית, כך שבוגרינו יכירו ויבינו את הסוגיות המדיניות, החברתיות, התרבותיות והכלכליות שאיתן מתמודדת המדינה.

אנו מבקשים את אמונכם בנו לנהוג באופן הגון ומקצועי. זו חובתנו וזו שליחותינו.

מאחלת שנת לימודים מוצלחת, וימים של אחדות ופיוס.

יעל בצלאל- מנהלת קמפוס שש שנתי אחד העם