דבר מנהלת חטיבת הביניים

קהילת "אחד העם" היקרה, 

אני גאה ונרגשת לנהל את חטיבת הביניים "אחד עם" בקמפוס השש שנתי ורואה זכות אישית גדולה לעמוד בראש מוסד מפואר זה, בעל הישגים חינוכיים מרשימים וצוות מורים מקצועי ומיומן.  

שלב חטיבת הביניים הוא שלב חיים בו מתעצבת זהות התלמיד.ה הן בהיבט של ידע ומיומנויות והן בהיבטים חברתיים, ערכיים ורגשיים.  

בשנים האחרונות פיתחנו מודל שש שנתי בתוכנית "מפרש" הייחודית לנו. יוזמת "מפרש" מתמקדת בשלוש זירות עיקריות: הזירה הפדגוגית, זירת העצמה אישית והזירה החברתית ערכית. אנו נמשיך להתמקד בתקשורת מיטבית, פיתוח חוסן רגשי-חברתי ובמיסוד השיח (תלמיד-מורה-הורה), נחנך למעורבות חברתית פעילה, סובלנות ודרך ארץ, מימוש כישורים חברתיים, בניית קהילות  והטמעת ערכים ברוח החזון השש שנתי ודמות הבוגר. מבחינה פדגוגית נעמיק תפקודי לומד, נשאף למצוינות, נפתח יוזמה וחקר ונקדם אחריות אישית בלמידה עצמאית ורלוונטית. 

ביוזמה זו אנו רוקמים מערכת מפגשים היוצרת רב-שיח כן ומשתף בין התלמידים, המורים וההורים, ומרחיבים את מעגלי קבוצות מנהיגות הנוער בביה"ס ומנהיגות ההורים. החינוך הערכי-חברתי צועד יד ביד עם התחום הלימודי-הישגי. הערכים שסופג.ת כל תלמיד.ה דרך החוויות והלמידה, הם אבני היסוד בעיצוב בוגר.ת בית הספר, בעל.ת יכולות וכשירויות חברתיות. 

כאשת חינוך וכאם, אני מאמינה כי השקעה בחינוך ובכל תלמיד ותלמידה מהווה את העתיד החברתי והכלכלי של מדינת ישראל. זוהי המחויבות הבסיסית וההכרחית שלנו כלפי דור העתיד. צוות המורים ואנוכי נמשיך לעשות מאמצים עילאיים כדי להעניק לכם את החינוך הטוב ביותר. 

בטוחה אני כי חטיבת ביניים "אחד העם" בקמפוס השש שנתי תהווה עבורכם מקום להתפתחות וצמיחה, בו נכין אתכם בצורה מיטבית לחיים ערכיים והישגיים. 

שלכם, 

ורדינה אוס , מנהלת חטיבת הביניים