אקדמיה בתיכון

התוכנית מיועדת רק לתלמידים מצטיינים ומוכשרים במיוחד, הלומדים במוסדות חינוך, הניגשים לבחינות הבגרות במעמד אינטרני, בעלי מוטיבציה גבוהה ללימודים ובעלי הישגים גבוהים בלימודים, אשר מסוגלים להתמודד עם חומר לימודי הנלמד ברמה אקדמית במוסד מוכר להשכלה גבוהה במקביל ללימודיהם בבית הספר העל-יסודי ובלי לפגוע בלימודיהם.

מסגרת התוכנית, לתלמידים מצטיינים הלומדים בבתי ספר על-יסודיים מתאפשר ללמוד קורסים אקדמיים במוסדות אקדמיים. 

האישור להשתתפות בתוכנית תהיה על פי החלטת האגף למחוננים ולמצטיינים (יש להתעדכן בפירוט המוסדות). לתלמידים שאושרה השתתפותם, במקצועות שעליהם הוחלט במשרד החינוך, ניתן להמיר את הלמידה בבית הספר ואת ההיבחנות בבחינות הבגרות באותו מקצוע בלמידה בקורסים אקדמיים ובהיבחנות על הנלמד בהם, בהתאם לדרישות המוסד האקדמי.

עמידה בדרישות הקורסים האקדמיים תזכה את התלמידים המשתתפים בתוכנית הן בציון שיופיע בתעודת הבגרות והן בקרדיטציה אקדמית לקראת לימודי תואר ראשון.

הלימודים בקורסים יילמדו ברמה האקדמית הנהוגה במוסד האקדמי, בדומה לכל סטודנט מן המניין, כולל בדרישות השונות וברמת ההיבחנות.

עבור כל תחום דעת נקבע קורס מקדים מחייב, שאותו יש ללמוד וכן לקבל בו ציון של 80 ומעלה, על מנת להמשיך ולהשתתף בתוכנית "אקדמיה בתיכון".

על כל ציון סופי מספרי בקורס האקדמי המופיע בטבלת ההמרות יתווסף בונוס בגובה 20% נקודות (הציון הסופי לא יעול להיות מעל 100) בכל שלבי החישוב.

לפרטים יש לפנות לנורית גולדברגר