בית ספר
״אחד העם״
פתח תקווה

בית ספר על יסודי ע״ש אחד העם

"אחד העם" בשביל כולם

מצויינות

אחריות

עצמאות

פרו- אקטיביות

בית ספר ״אחד העם״ פתח תקווה
בית ספר ״אחד העם״ פתח תקווה

חטיבה עליונה

בית ספר ״אחד העם״ פתח תקווה

בתיכון ״אחד העם״ בפתח תקווה,
מגוון גדול של מסלולי לימוד ומגמות לימוד לבחירה.

מחיי הקמפוס ״אחד העם״

לוח מצפ״ן תיכון ״אחד העם״

חוזר השאלת ספרים חטיבה העליונה