בית הספר העל יסודי
ע"ש "אחד העם״
פתח תקווה

"אחד העם" בשביל כולם

מצויינות

אחריות

עצמאות

פרו- אקטיביות

מחיי הקמפוס

לוח מצפ״ן תיכון אחד העם